• NEBANNER

Ultramelewşe garşy serişdeleri

Ultramelewşe garşy serişdeleri

Gysga düşündiriş:

Dokma UV sorujy, uly siňdiriş koeffisiýenti bilen suwda erän bitarap giň spektrli UV sorujy bolup, UV tolkun uzynlygy 280-400nm.Dokma önümlerinde fotokataliz ýok we dokma önümleriniň reňkine, aklygyna we reňk tizligine täsir etmeýär.Önüm howpsuz, zäherli däl, gaharlandyryjy, gaharlandyryjy we adam derisine allergiki däl.Beýleki himiki maddalar, belli bir ýuwmak öndürijiligi bilen gowy utgaşyklyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GEÇIRIL AN ANN ANTI-UVJD-615    Anion / Nonionik
 
Ultramelewşe garşy gutarmak we poliester üçin ýagtylygyň tizligini ýokarlandyrmak üçin amatly.280-400 nm aralygynda ultramelewşe bilen ýokary siňdiriş we geçiş bar.Ultramelewşe ajaýyp siňdiriş.Bir hammam boýagda ulanylanda reňkine az täsir edýär.
 
Doz:Bir hammam boýamak 2,0-4.0% (owf);20-40 g / L.
 
 
GEÇIRIL AN ANN ANTI-UVJD-615AAnion / Nonionik
 
Ultramelewşe garşy gutarmak we poliester üçin ýagtylygyň tizligini ýokarlandyrmak üçin amatly.280-400 nm aralygynda ultramelewşe bilen ýokary siňdiriş we geçiş bar.Ajaýyp ýuwulma.Reňk we reňk çaltlygyna az täsir edýär.
 
Doz:20-40 g / L.
 
 
TRANSTEX FUN 6160Anionic
 
Sellýuloza we neýlon süýümi üçin ultramelewşe garşy bezeg üçin amatly.Reaktiw önüm, sellýuloza süýümi we poliamid süýümi bilen reaksiýa berip biler.Gowy ýuwmak.Reňk we reňk çaltlygyna az täsir edýär.El duýgusyna we gidrofilite täsir etmeýär.
 
Doz:Bir hammam boýag 1-3% (owf).

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň