• NEBANNER

Floresan aklar

 • Floresan aklaýjylar-poliester

  Floresan aklaýjylar-poliester

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Floresan aklandyryjylar-sellýuloziki süýüm

  Floresan aklandyryjylar-sellýuloziki süýüm

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Topragy boşatmak serişdesi

  Topragy boşatmak serişdesi

  Her dürli tebigy we sintetiki süýümleriň toprak çykarmak prosesi (SR) üçin amatly.

 • Floresan aklaýjylar - Beýlekiler

  Floresan aklaýjylar - Beýlekiler

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Floresan aklaýjylar-akril

  Floresan aklaýjylar-akril

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Floresan aklaýjylar-Neýlon

  Floresan aklaýjylar-Neýlon

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.