• NEBANNER

Kompaniýa habarlary

 • Derman we azyk önümleriniň birmeňzeş önümleri satylýar

  Şeýle hem şol bir derman we iýmit bilen adaty hytaý lukmançylygynyň eriş bölekleriniň tekjelerde resept bolmazdan satylyp bilinjekdigi düşnüklidir.01 Derman we azyk önümleriniň birmeňzeş önümleri satyldy we bir ädim ädildi Recentlyakynda Hube ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň patent dermanlaryny we formula granulalaryny merkezleşdirilen satyn almalary höweslendiriň

  9-njy awgustda Milli lukmançylyk ätiýaçlandyryş administrasiýasy 13-nji milli halk kongresiniň dördünji mejlisiniň 4126 belgili teklibine beren jogabynda aýdyň beýan etdi: Häzirki wagtda Çinghai welaýaty, Zhejiang Jinhua, Henan Puýan we beýleki ýerler ...
  Koprak oka
 • Glisidil metakrilatyň girizilmegi

  Glisidil metakrilatyň girizilmegi

  Glisidil metakrilat, C7H10O3 molekulýar formulasy bilen himiki madda.lakamy: GMA;glisidil metakrilat.Iňlis ady: Glikidil metakrilat, Iňlis lakamy: 2,3-Epoksipropil metakrilat;Metakril kislotasy glisidil efir;oksiran-2-ylmetil 2-metilprop-2-enoate ...
  Koprak oka
 • Glisidil metakrilatyň esasy goşundylary

  Glisidil metakrilatyň esasy goşundylary

  Bu makala metil akrilatyň ulanylyşy bilen tanyşdyrar, bilelikde öwrenmäge hoş geldiňiz!GMA molekulasynda iki sany funksional topar, işjeň winil topary we ion reaksiýa epoksi topary barlygy sebäpli, olar funksional topar görnüşinde we ionda polimerizasiýa edilip bilner ...
  Koprak oka
 • Akril rezinleriň sintezinde monomer saýlamagyň ýörelgeleriniň gysgaça mazmuny

  Akril rezinleriň sintezinde monomer saýlamagyň ýörelgeleriniň gysgaça mazmuny

  Ulanylyşy aňsatlaşdyrmak üçin polimer monomerler adatça üç esasy kategoriýa bölünýär: gaty monomerler, ýumşak monomerler we funksional monomerler.Metil metakrilat (MMA), stirol (ST) we akril göz (AN) iň köp ulanylýan gaty monomerler, etil akrila ...
  Koprak oka