• NEBANNER

Çap ediji kömekçiler

 • ECörite çaphana goşundylary we başgalar

  ECörite çaphana goşundylary we başgalar

  Printörite çap ediji goşundy, gaýtadan işlemegiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak ýa-da dokma önümlerine belli bir funksiýa bermek üçin dokma boýag we timarlamak işinde ulanylýan himiki maddalara degişlidir.

 • Baglaýjylar

  Baglaýjylar

  Dokma çaphana reňkini ýelmemek üçin ulanylýar

 • PIKIRLER

  PIKIRLER

  Çap ediji galyňlaşdyryjy, çaphana pudagynda giňden ulanylýan himiki goşundydyr.Dokma senagatynda çap etmekde ýelim we reňk pastasy ulanylar.Şol bir wagtyň özünde, gaýtadan işlenende ýokary gyrkylyk güýji yzygiderliligi peselder, çap materialynyň yzygiderliligini ýokarlandyrmak üçin galyňlaşdyryjy ulanylar.Bu wagt çap ediji galyňlaşdyryjy ulanylar.

  Çap ediji galyňlaşdyryjylar esasan iki kategoriýa bölünýär, ýagny ion däl we anion däl.Molekulalar esasan polietilen glikol efirleridir.Anionlar esasan polimer elektrolit birleşmeleri.Çap ediji galyňlaşdyryjylar dokma çap etmek we boýamak, örtük, syýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.