• NEBANNER

Suw we ýag serişdeleri

 • Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

  Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

  Dürli matalary suw geçirmeýän we ýagdan goraýan bezeg üçin ulanyp bolýar.Süýümiň üstki gatlagynyň düzümini üýtgedip, süýüme berk ýapyşmak ýa-da himiki süýüm bilen birleşmek bilen, matany suw, ýag we beýleki tegmiller bilen çyglamak aňsat däl, bu matany ajaýyp suw we ýag garşylygy berýär. degişlilikde IV we VI synpa ýetiň.C6 suw geçirmeýän we ýagy goraýjy serişde taýýar matadan ýaramaz täsir etmeýär we asyl geçirijiligine we duýgusyna täsir etmeýär;Gowy ýuwmak, mata suwda, ýagda we kir ýuwulanda henizem ajaýyp;Gowy utgaşyk, ýumşadyjy we beýleki bezeg enjamlary bilen bir hammamda ulanylyp bilner;Eksport ülňülerine laýyklykda PFOA we PFOS (mazmuny kesgitlemek çäginden pes) hasaba alynmazdan howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak.

 • Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

  Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

  Matanyň suw we ýagdan goraýan görnüşi, dokma matasynyň suw we ýag tegmilleri bilen çyglanmagy ýa-da hapalanmagy aňsat bolmazlygy üçin, dokma matasynyň üstki işleýşini üýtgetmek üçin mata suw we ýagdan goraýan serişdäni goşmakdyr.Dokma matasynyň ýüzüni arassa we tertipli saklaň.Şol bir wagtyň özünde, bejerilen dokma matasy asyl geçirijiligini we ýumşaklygyny saklaýar.

 • Suw we ýagy ýok ediji - Adaty gaýtadan işlemek

  Suw we ýagy ýok ediji - Adaty gaýtadan işlemek

  Matanyň suw we ýagdan goraýan görnüşi, dokma matasynyň suw we ýag tegmilleri bilen çyglanmagy ýa-da hapalanmagy aňsat bolmazlygy üçin, dokma matasynyň üstki işleýşini üýtgetmek üçin mata suw we ýagdan goraýan serişdäni goşmakdyr.Dokma matasynyň ýüzüni arassa we tertipli saklaň.Şol bir wagtyň özünde, bejerilen dokma matasy asyl geçirijiligini we ýumşaklygyny saklaýar.

 • Jübüt materiallary

  Jübüt materiallary

  Jübüt materiallary bilen tanyşlyk

 • Ftor däl suw we ýag serişdeleri

  Ftor däl suw we ýag serişdeleri

  Dürli matalary çydamly suw geçirmeýän bejermek üçin amatlydyr.Çig mallara täsir etmeýär we reňk çaltlygyna az täsir edýär.