• NEBANNER

Biz hakda

Takmynan

JIN DUN materiallary

JIN DUN Materials, Şanhaý JIN DUN Industrial Co., Ltd.-iň golçur kärhanasydyr.JIN DUN Materiallar ýeňil bejeriş material tehnologiýasyny ösdürmäge we ulanmaga ygrarly.

JIN DUN Himiki gözleg institutynyň tejribeli, hyjuwly we innowasiýa gözleg topary bar.Kompaniýa içerki ýokary derejeli hünärmenleri we alymlary tehniki geňeşçi edip işe alýar, şeýle hem Pekin himiýa tehnologiýasy uniwersiteti, Donghua uniwersiteti, Zhejiang uniwersiteti, Zhejiang himiýa senagaty gözleg instituty, Şanhaý organiki himiýa instituty we beýleki meşhurlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy we tehniki alyş-çalyşlary geçirýär. uniwersitetler we gözleg institutlary.

JIN DUN Material düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri ýasamagy, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!Täze himiki materiallary dünýä has gowy gelejek getirmäge çalyşyň!

dwqd

* SYALAHAT ÖNÜMLER, GÖZEGÇILIK däl.

* HER DÜZGÜN ÜÇIN SÖ .GI, HER AOMA ÜNS BERI ..

* ÖWRENMEK, Döretmek, Mümkin bolan düýş görmek

* IEST GOWY Kärdeşligiňiz üçin uly sag boluň.

JIN DUN Chemical-yň baş ofisi ŞANGHAI şäherinde, HONGQIAO howa menziliniň golaýynda ýerleşýär.OurB-niň ofisimiz bolsa Frankfurt am Main.JIN DUN HIMIKAL, täze (Met) akrilat monomerlerini we ýörite ftorly akrilat monomerlerini goşmak bilen täze himiki çig mal meýdanyny öndürmäge we ösdürmäge bagyşlanýar.

Müşderileri nyşana almak

Termosetting akril rezinleri, biri-birine bagly emulsiýa polimerleri, akrilat anaerob ýelimi, iki komponentli akrilat ýelimi, çözüji akrilat ýelimi, emulsiýa akrilat ýelimi

Işimiziň gerimi: 1 、 functionörite işleýän polimer monomerleri, meselem: ýörite (met) akrilat monomerleri;2 、 Polimer goşundylary, meselem: UV sorujy / birleşdiriji / ýagtylyk inisiatory;3 、 Ftor inçe himiki maddalar;4 、 Derman araçylary;5 ty työriteleşdirilen surfaktantlar;6 、 Elektron himiýa;7 、 Nebitden peýdalanmak we magdan himiki serişdeleri;8 、 suw arassalaýjy himiki;9 、 dokma kömekçi serişdesi.

wqd1
vdvsa2