• NEBANNER

Çişikleri ýumşatmak

 • Goýmak pastasy

  Goýmak pastasy

  Dokma önümleriniň, rezin önümleriň, deri, kagyz we ş.m. ýumşaklygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýan madda.

 • Nonion ýumşadyjy bölekler

  Nonion ýumşadyjy bölekler

  Film önümiň hilini we dokma önümleriniň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmakda aýrylmaz rol oýnaýar.Dokma önümlerine diňe ýumşaklyk, ýygyrtlara garşylyk, gysylmaz, suw geçirmeýän, antibakterial, statiki garşy, ýangyn saklaýjy we ş.m. ýaly dürli aýratyn funksiýalar we stiller bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, boýag we timarlaýyş işini gowulandyryp, energiýany tygşytlamak we gaýtadan işlemegi azaltmak çykdajylary.Dokma kömekçileri - dokma senagatynyň umumy derejesini we dokma senagaty zynjyryndaky ornuny ýokarlandyrmak üçin film gaty möhümdir.

 • Kationiki ýumşadyjy çişler

  Kationiki ýumşadyjy çişler

  Pagta, zygyr matalar, ýüpek, ýüň ýüplükler we matalaryň ähli görnüşlerini ýumşatmak üçin ulanylýar, matalaryň ýumşaklygy we çeýeligi bolýar.Esasanam ýumşaklyk we çişlik maksadyna ýetmek üçin her dürli denim, ýuwulýan mata, trikota fabric mata, ýüň switer, polotensa we beýleki dokma önümleriniň ýumşadylmagy üçin ulanylýar.Esasanam ýeňil we ak matalary gutarmak üçin amatlydyr.