• NEBANNER

Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

Matanyň suw we ýagdan goraýan görnüşi, dokma matasynyň suw we ýag tegmilleri bilen çyglanmagy ýa-da hapalanmagy aňsat bolmazlygy üçin, dokma matasynyň üstki işleýşini üýtgetmek üçin mata suw we ýagdan goraýan serişdäni goşmakdyr.Dokma matasynyň ýüzüni arassa we tertipli saklaň.Şol bir wagtyň özünde, bejerilen dokma matasy asyl geçirijiligini we ýumşaklygyny saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GEÇIRMEKJD-4103 Gowşak kationiki pH (asyl) : 3.0-5.0
 
Dürli matalar üçin adaty ýa-da çydamly suwdan goranmak prosesi üçin amatly.Güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma, oňat utgaşyklyk, öz-özüňi baglanyşdyrmak ulgamy.
 
Doza :Gaplamak: 30-50 g / L (Pagta);10-30g / L (Poliester / Neýlon)
 
 
GEÇIRMEKJD-4116GNonion däl pH (asyl) : 3.0-6.0
 
Kagyzyň ýa-da matanyň çydamly suwdan goranmak prosesi üçin amatly.Gowy utgaşyklyk we durnuklylyk.
 
Doza :Gaplamak: 10-60 g / L.
 
 
GEÇIRMEKJD-522H Gowşak kationiki pH (asyl) .0 4.0-6.0
 
Dürli mata üçin çydamly suw we ýagy ýok etmek prosesi üçin amatly.Pes konsentrasiýa matany ajaýyp suw we ýagdan goraýan täsir edip biler.Gowy utgaşyklyk, kiçijik reňk üýtgemegi we eliňi gowy duýmak.Hinguwlandan soň howa arkaly ajaýyp guratma täsiri.
 
Doza :Adaty proses: 10-30 g / L;Çydamly amal: 30-80g / L.
 
 
GEÇIRMEKJD-522T Gowşak kationiki pH (asyl) : 3.0-5.0
 
Dürli mata üçin çydamly suw we ýagy ýok etmek prosesi üçin amatly.Pes konsentrasiýa matany ajaýyp suw we ýagdan goraýan täsir edip biler.Gowy utgaşyklyk, kiçijik reňk üýtgemegi we eliňi gowy duýmak.
 
Doza :Adaty proses: 10-30 g / L;Çydamly amal: 30-80g / L.
 
 
GEÇIRMEKJD-525C CONC.Gowşak kationiki pH (asyl) : 2.0-5.0
 
Dürli matalar üçin adaty ýa-da çydamly suwdan goranmak prosesi üçin amatly.Güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma, oňat utgaşyklyk, öz-özüňi baglanyşdyrmak ulgamy.
 
Doza :Gaplamak: 30-50 g / L (Pagta);10-30g / L (Poliester / Neýlon)
 
 
GEÇIRMEKJD-584Gowşak kationiki pH (asyl) : 1.5-3.0
 
Dürli mata üçin çydamly suw we ýagy ýok etmek prosesi üçin amatly.Pes konsentrasiýa matany ajaýyp suw we ýagdan goraýan täsir edip biler.Beýleki dokma kömekçileri bilen bilelikde ulanylanda ajaýyp durnuklylyga eýe.
 
Doza :Gaplamak: 10-30 g / L.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň